Rynek farmaceutyczny

Rynek farmaceutyczny w Polsce – prognoza na 2023 rok

Oczekuje się, że rynki farmaceutyczne wzrosną z 230,2 miliardów dolarów w 2017 roku do 331,7 miliardów dolarów do 2023 roku przy CAGR 5,8% w latach 2017-2023. Rosnące zapotrzebowanie na świadomość zdrowotną i rosnąca populacja geriatryczna w krajach rozwijających się była głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost w ciągu ostatnich kilku lat. Oczekuje się, że rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, rak i choroby psychiczne w całej populacji światowej, będzie dalej zwiększać popyt na leki w ciągu najbliższych kilku lat. Niniejszy blog zawiera przegląd aktualnych trendów na polskim rynku farmaceutycznym i dostarcza informacji na temat jego przyszłych wyników. Obejmuje ważne tematy, takie jak analiza pięciu sił Portera, kluczowe czynniki, analiza łańcucha wartości, dynamika cen, konkurencja, kluczowe polityki wpływające na branżę oraz kluczowi gracze rynkowi z ich profilami i analizami SWOT.

Jakie trendy kształtują polski rynek farmaceutyczny?

Rozwój sektora opieki zdrowotnej w całej Europie jest jednym z głównych czynników napędzających wzrost rynku farmaceutycznego w regionie. Oczekuje się, że wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce wzrosną z 78,3 mld USD w 2017 roku do 116,7 mld USD do 2023 roku. Rosnące wydatki na opiekę zdrowotną zwiększają zapotrzebowanie na leki. Oczekuje się, że rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, rak i choroby psychiczne w ogólnej populacji globalnej, spowoduje dalszy wzrost popytu na leki w ciągu najbliższych kilku lat. Rosnąca populacja geriatryczna w krajach rozwijających się to kolejny główny trend kształtujący rynek farmaceutyczny (https://www.mediapharm.pl/korzysci-z-analizy-rynku-farmaceutycznego-w-polsce/). Rosnąca świadomość na temat korzyści płynących z naturalnych produktów zdrowotnych i rosnące preferencje dla medycyny alternatywnej były innymi głównymi czynnikami napędzającymi wzrost rynku. Badania i rozwój (R&D) to kolejny trend, który ma odgrywać ważną rolę w rozwoju rynku. Oczekuje się, że rosnąca świadomość korzyści płynących z badań i rozwoju w dziedzinie farmacji spowoduje wzrost inwestycji w badania i rozwój, a tym samym wzrost rynku farmaceutycznego.

Analiza Pięciu Sił Portera

Oczekuje się, że rynek farmaceutyczny będzie rósł z CAGR na poziomie 5,8% w okresie objętym analizą

Analiza pięciu sił Portera identyfikuje kluczowe zagrożenia i szanse dla rynku przy użyciu pięciu kluczowych czynników – rywalizacji pomiędzy konkurentami, zagrożenia ze strony nowych podmiotów, zagrożenia ze strony substytutów, siły przetargowej klientów oraz stopnia substytucji. Rynek jest konkurencyjny, ponieważ różne firmy oferują podobne produkty i usługi, aby zdobyć nowych klientów i utrzymać się w konkurencji. Jednak obecność zagrożenia nowymi uczestnikami rynku i zagrożenia substytutami osłabiła konkurencyjną rywalizację wśród istniejących firm na rynku. Siła przetargowa klientów, która jest mierzona ich skłonnością do zakupu produktu pomimo wzrostu ceny, wzrosła ze względu na wzrost popytu na produkt. Rosnące preferencje dla leków alternatywnych, zagrożenie substytutami i zagrożenie nowymi podmiotami zwiększyły efekt substytucji. Kluczowi gracze rynkowi koncentrują się na badaniach i rozwoju w celu stworzenia nowych leków.

Kluczowe czynniki wzrostu dla polskiego rynku farmaceutycznego

Zwiększone wydatki na opiekę zdrowotną oraz rosnące rozpowszechnienie chorób przewlekłych, takich jak rak, cukrzyca i choroby psychiczne, zwiększyły zapotrzebowanie na leki farmaceutyczne. Rosnąca populacja geriatryczna w krajach rozwijających się była głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost w ciągu ostatnich kilku lat. Rosnąca świadomość na temat korzyści płynących z naturalnych produktów zdrowotnych i rosnące preferencje dla medycyny alternatywnej były innym głównym czynnikiem napędzającym wzrost rynku. Łącząc te czynniki z rosnącymi inwestycjami w badania i rozwój, oczekuje się, że rynek będzie rósł w szybkim tempie w ciągu najbliższych kilku lat. Oczekuje się, że rosnące wydatki na opiekę zdrowotną, rosnąca populacja geriatryczna oraz rosnące preferencje dla leków alternatywnych w krajach rozwiniętych będą stymulować popyt na farmaceutyki. Oczekuje się, że rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych, takich jak rak, cukrzyca i choroby psychiczne w ogólnej populacji globalnej, w ciągu najbliższych kilku lat jeszcze bardziej zwiększy popyt na leki. Rosnąca populacja geriatryczna w krajach rozwijających się była głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost w ciągu ostatnich kilku lat. Na ten rosnący rynek korzystnie wpłynęły inicjatywy rządowe promujące i zachęcające do stosowania leków ziołowych. Oczekuje się, że rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych, takich jak rak, cukrzyca i choroby psychiczne w ogólnej populacji światowej, jeszcze bardziej zwiększy zapotrzebowanie na leki w ciągu najbliższych kilku lat.

Analiza łańcucha wartości

Analiza łańcucha wartości dla rynku farmaceutycznego w Polsce rozpoczyna się od wydobycia surowców, gdzie składniki aktywne są pozyskiwane z naturalnych źródeł i oczyszczane w celu utworzenia ostatecznej substancji leczniczej. Proces produkcji obejmuje etapy mieszania i prasowania składników aktywnych, dodawania substancji pomocniczych, formułowania produktu końcowego, a następnie wydawania ostatecznej substancji leczniczej. Kompletna analiza łańcucha wartości dostarcza informacji na temat różnych etapów produkcji, kluczowych dostawców i ich lokalizacji. Pozyskiwanie surowców jest jednym z najważniejszych etapów łańcucha wartości. Składniki aktywne są ekstrahowane z naturalnych źródeł i oczyszczane w celu utworzenia ostatecznej substancji leczniczej. Surowce te są pozyskiwane z całego świata, takie jak Stevia, Stevia Rebaudiana, Stevia Leaves i Vanilla, aby wymienić tylko kilka.

Rozwój sektora opieki zdrowotnej w całej Europie jest jednym z głównych czynników napędzających wzrost rynku farmaceutycznego w regionie

Dynamika cen na polskim rynku farmaceutycznym

Na cenę leku wpływa wiele czynników, takich jak podaż i popyt, etap rozwoju leku, konkurencja między firmami, ryzyko związane z rozwojem nowych leków oraz patenty posiadane przez właścicieli patentów. Ceny leków zależą od składników użytych w ich formulacji, technologii użytej w rozwoju produktu oraz kosztów poniesionych przez firmy podczas procesu produkcji. Na ceny produktów farmaceutycznych wpływa popyt i podaż surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Podaż surowców jest kontrolowana przez agencje rządowe, a na popyt na produkty wpływają korzyści zdrowotne leków, które w głównej mierze zależą od popytu.

Key Policies and Regulatory Developments Affecting the Market

WHO wezwała rządy do rozważenia korzyści zdrowotnych leków ziołowych przy udzielaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. Rząd Polski wprowadził również nową politykę promującą stosowanie leków ziołowych. Kluczowa polityka ma na celu zwiększenie absorpcji leków ziołowych w kraju. WHO wprowadziła również nowe wytyczne dotyczące promocji ziołowych produktów leczniczych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, jakości i właściwego stosowania. Wytyczne stanowią kompleksowy przykład, jak promować leki ziołowe. Europejska Agencja Leków wprowadziła również nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych roślinnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości tych produktów.

Kluczowi gracze na rynku i ich rola w rozwoju rynku

Abbott Laboratories, Inc. jest wiodącym producentem leków biotechnologicznych, leków generycznych oraz produktów OTC. Firma jest obecna w ponad 60 krajach. GBS Biotech Group PLC jest wiodącym producentem biosimilarów, czyli generycznych wersji leków biologicznych. Firma dostarcza takie produkty jak osocze krwi i pochodne krwi, czynniki krzepnięcia krwi, produkty na hemofilię B, immunoglobuliny i produkty immunosupresyjne. Merc pharma jest wiodącym producentem leków generycznych. Firma oferuje szeroki zakres produktów, takich jak leki do leczenia nadciśnienia, cukrzycy i dyslipidemii. Mylan Laboratories, Inc. jest wiodącym producentem leków generycznych. Firma oferuje szeroką gamę produktów takich jak leki przeciwzapalne, antybiotyki i leki przeciwwirusowe. Ministerstwo Zdrowia jest organem rządowym odpowiedzialnym za wdrożenie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Firma promuje stosowanie leków ziołowych.

Podsumowanie


Oczekuje się, że rynek farmaceutyczny będzie rósł z CAGR na poziomie 5,8% w okresie objętym analizą. Oczekuje się, że rosnące wydatki na opiekę zdrowotną oraz coraz częstsze występowanie chorób przewlekłych, takich jak rak, cukrzyca i choroby psychiczne w ogólnej populacji światowej, spowodują dalszy wzrost zapotrzebowania na leki w ciągu najbliższych kilku lat. Oczekuje się, że rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych, takich jak rak, cukrzyca i choroby psychiczne w ogólnej populacji globalnej, spowoduje dalszy wzrost popytu na leki w ciągu najbliższych kilku lat. Oczekuje się, że rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych, takich jak rak, cukrzyca i choroby psychiczne w ogólnej populacji globalnej, spowoduje dalszy wzrost popytu na leki w ciągu najbliższych kilku lat. Oczekuje się, że rosnący zapis w szpitalach geriatrycznych i domach opieki będzie również napędzał popyt na leki w najbliższych latach. Oczekuje się, że rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych, takich jak rak, cukrzyca i choroby psychiczne w ogólnej populacji globalnej, spowoduje dalszy wzrost popytu na leki w ciągu najbliższych kilku lat. Rosnąca populacja geriatryczna w krajach rozwijających się jest głównym trendem kształtującym rynek. Analiza pięciu sił Portera podkreśla czynniki, które będą kształtować wzrost rynku w ciągu najbliższych kilku lat. Należą do nich: zagrożenie wejścia na rynek, zagrożenie substytutami, siła przetargowa klientów oraz stopień substytucji.

Możesz również polubić…