Analiza rynku farmaceutycznego: przegląd trendów i perspektyw rozwoju sektora

Rynek farmaceutyczny to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu na świecie. W Polsce, jak i w Europie, sektor ten rozwija się dynamicznie, a jego wartość szacowana jest na miliardy złotych. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zapotrzebowania na leki oraz innowacje w sektorze farmaceutycznym. Jednocześnie pandemia COVID-19 wpłynęła na rynek farmaceutyczny i wywołała wiele zmian.

Rynek farmaceutyczny w Polsce – prognoza na 2023 rok

Oczekuje się, że rynki farmaceutyczne wzrosną z 230,2 miliardów dolarów w 2017 roku do 331,7 miliardów dolarów do 2023 roku przy CAGR 5,8% w latach 2017-2023. Rosnące zapotrzebowanie na świadomość zdrowotną i rosnąca populacja geriatryczna w krajach rozwijających się była głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost w ciągu ostatnich kilku lat. Oczekuje się, że rosnąca częstość …