Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców – jakie są warunki, zakres ochrony i wyłączenia?

Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą korzystać z polskiego systemu ochrony zdrowia na podstawie umów międzynarodowych, które zostały zawarte przez Rzeczpospolitą Polską. Umowa o Europejskim Obszarze Gospodarczym gwarantuje bezpłatny dostęp do …

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców przebywających w Polsce

Jeśli jesteś cudzoziemcem przebywającym w Polsce dłużej niż trzy miesiące, musisz mieć jakąś formę ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to nawet osób, które tylko zwiedzają kraj lub planują przebywać tu krócej niż …