Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca w Polsce – jakie są możliwości?

Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą korzystać z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie umów międzynarodowych, które Polska zawiera z innymi państwami. Umowy te określają, w jakich sytuacjach cudzoziemcy mają prawo do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Cudzoziemcy mogą również ubiegać się o świadczenia zdrowotne na podstawie indywidualnej umowy ubezpieczenia zawartej ze Zakładem …

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców – jakie są warunki, zakres ochrony i wyłączenia?

Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą korzystać z polskiego systemu ochrony zdrowia na podstawie umów międzynarodowych, które zostały zawarte przez Rzeczpospolitą Polską. Umowa o Europejskim Obszarze Gospodarczym gwarantuje bezpłatny dostęp do świadczeń medycznych na terenie całego kraju. Wyjątkiem są świadczenia, które wymagają dodatkowej opłaty, takie jak leki i materiały opatrunkowe. Osoby przybywające z innych krajów muszą …

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców przebywających w Polsce

Jeśli jesteś cudzoziemcem przebywającym w Polsce dłużej niż trzy miesiące, musisz mieć jakąś formę ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to nawet osób, które tylko zwiedzają kraj lub planują przebywać tu krócej niż trzy miesiące. Warunek ten nazywa się „pobytem” i dotyczy każdego, kto przebywa w Polsce dłużej niż trzy miesiące, nie będąc w związku małżeńskim z obywatelem …