Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca w Polsce – jakie są możliwości?

Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą korzystać z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie umów międzynarodowych, które Polska zawiera z innymi państwami. Umowy te określają, w jakich sytuacjach cudzoziemcy mają prawo do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Cudzoziemcy mogą również ubiegać się o świadczenia zdrowotne na podstawie indywidualnej umowy ubezpieczenia zawartej ze Zakładem …