Ubezpieczenie OC adwokatów – jak chroni?

Ubezpieczenie OC adwokatów jest obowiązkowe i chroni przed odpowiedzialnością cywilną z tytułu wykonywania zawodu. Adwokaci są ubezpieczeni od skutków błędów i pomyłek, które mogą popełnić podczas wykonywania swoich obowiązków. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę finansową adwokata w razie jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. Adwokaci mogą liczyć na pomoc ubezpieczyciela w postaci np. doradztwa prawnego czy …