Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej dla radców prawnych obejmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z wykonywania obowiązków zawodowych przez radcę prawnegoUbezpieczenia OC radców prawnych

Ubezpieczenie OC radców prawnych w prawie polskim – kluczowe postanowienia?

Doradcy prawni w kancelariach prawnych i innych podmiotach świadczących usługi prawne są coraz częściej zobowiązani do zapewnienia swoim klientom określonych rodzajów wsparcia. Przykłady obejmują pomoc w sporządzaniu umów lub oferowanie …