Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej dla radców prawnych obejmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z wykonywania obowiązków zawodowych przez radcę prawnego

Ubezpieczenie OC radców prawnych w prawie polskim – kluczowe postanowienia?

Doradcy prawni w kancelariach prawnych i innych podmiotach świadczących usługi prawne są coraz częściej zobowiązani do zapewnienia swoim klientom określonych rodzajów wsparcia. Przykłady obejmują pomoc w sporządzaniu umów lub oferowanie porad dotyczących zgodności z przepisami. Jednakże zakres czynności, które można wykonywać jako doradca prawny, jest ograniczony przez prawo. Aby zapewnić radcom prawnym ochronę podczas wykonywania …