W jakich przypadkach zleca tłumaczenia dokumentacji medycznej?

Dokumentacja medyczna i tłumaczenia medyczne to szczegółowy i zniuansowany zapis historii choroby danej osoby. Informacje te są bardzo poufne, a przed udostępnieniem ich komukolwiek spoza zespołu medycznego wymagana jest zgoda pacjenta. Kro to duńskie słowo oznaczające osobisty kodeks. Krokode lub krocode – znany również jako osobisty koder – jest zasadniczo hasłem połączonym z przywilejami dostępu, …