Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE DIGICONI. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.TRANSFORMATORY-LODZ.PL, prowadzony przez Digicon z siedzibą w Łodzi, prowadzi sprzedaż towarów z branż TRANSFORMATRY i ELEKTRONIKA.


2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym TRANSFORMATORY-LODZ.PL.

3. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego TRANSFORMATORY-LODZ.PL produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

5.Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego TRANSFORMATORY-LODZ.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.II. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym TRANSFORMATORY-LODZ.PL można dokonywać tylko poprzez formularz zamówień dostępny w sklepie internetowym TRANSFORMATORY-LODZ.PL

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3. Po potwierdzeniu elektronicznym zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektronicznąIII. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie TRANSFORMATORY-LODZ.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:


Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto TRANSFORMATORY-LODZ.PL

nr konta: PKO BP S.A. I O/Lodz 75 1020 3352 0000 1902 0058 0779

Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.IV. DOSTAWA

1. Czas wysyłki produktów to 2-7 dni w zależności od dostępności produktu.

2.Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z Pocztą Polską lub firmą kurierską.

3. Kupujący nie może odebrać zamówionego towaru osobiście.
Jest to sklep tylko i wyłącznie internetowy, wszelkie zamówienia są realizowane za pomocą przesyłek pocztowych lub kurierskich.

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

5. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od szybkości wysłania paczki i wynosi odpowiednio:Cennik przesyłek                                    

Przesyłka polecona ekonomiczna - gabaryt A

do 1kg -   11,59 PLN                      
do 2kg -   13,42 PLN                       
do 5kg -   15,86 PLN                       
do 10kg - 21,96 PLN                  
do 15kg - 25,63 PLN                   
do 20kg - 36,60 PLN                     
do 30kg - 43,92 PLN                   

W przypadku przesyłki większych paczek lub całych palet, proszę o kontakt celem ustalenia warunków wysyłki i opłat z taką wysyłką  związanych.

 

 

 


Dla sprawnego i bezkonfliktowego zakupu w naszym sklepie prosimy o
trzymanie się sprawdzonej procedury:

- kupujący zamawia towar
- kupujący czeka na potwierdzenie zamówienia i kwoty przesyłki
- kupujący wykonuje przelew wskazanej kwoty na konto Digicon
- sprzedający wysyła zakupiony towar

 

 

 

 

 

6. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.

7. Nie wysyłam przedmiotów za pobraniem pocztowym lub kurierskimV. GWARANCJA I SERWIS

1. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu i wynosi maksimum 24 miesiące od daty zakupu.

 

 

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu TRANSFORMATORY-LODZ.PL jest Pani Jolanta Marquardt.

2. Reklamacje
Aby złożyć reklamację niezbędne jest przedstawienie nam dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury) wraz z krótkim
opisem wady zakupionego towaru, podpisanym imieniem i nazwiskiem.
Proszę podać również adres zwrotny pod który ma zostać wysłany towar będący przedmiotem reklamacji.
Nie zastosowanie się do tych wymogów spowoduje wstrzymanie postępowania reklamacyjnego.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą
rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera lub spedytora.
Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
Termin rozpatrzenia reklamacji do 14 dni od momentu otrzymania protokołu reklamacyjnego.

3. Zwrot towaru
Zwrot towaru bez podania przyczyny możliwy jest do 10-ciu dni tylko z oryginalnym paragonem lub oryginałem / kopią faktury oraz z oświadczeniem na piśmie (z datą i podpisem) o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Klient jest zobowiązany na swój koszt przesłać towar na adres firmy. Zwrot kosztów towaru będzie dokonany na podane przez Klienta konto po uprzednim sprawdzeniu stanu towaru (towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, załączoną dokumentacją - instrukcja, karta gwarancyjna lubcertyfikatami) W przypadku, gdy towarnie będzie spełniał w/w warunków zostanie odesłany do klienta na jego koszt, a klient straci prawo do odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży. Zwroty wysyłane przesyłką za pobraniem nie będą odbierane.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym TRANSFORMATORY-LODZ.PL wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
Zdjęcie są tylko i wyłącznie poglądowe poglądowe.
Obraz ma przedstawiać tylko i wyłącznie wygląd zewnętrzny produktu.
Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają pełną gwarancję producenta Firmy BREVE - TUFVASSONS.

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres ul. Maratońska 29/47 w Łodzi, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym TRANSFORMATORY-LODZ.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę TRANSFORMATORY-LODZ.PL danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

5. TRANSFORMATORY-LODZ.PL informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

8. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym TRANSFORMATORY-LODZ.PL oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

9. Niniejsza umowa jest dostępna pod adresem http://transformatory-lodz.pl/?regulamin-sklepu,4